Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

ÜRÜN HİZMET ALAN KİŞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

 

Değerli Müşterilerimiz;  Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve tarafınızın haklarını korumayı görev ediniyoruz.

 

Amaç:  İşbu Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır. Bu amaçla güvenlik tedbirleri almakta ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmekteyiz, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimiz tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

 

1.       VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla; Mercan Tekne Deniz Araçları İmal. Tur. İth. Ve İhr. San. Ve Tic. Ltd. nezdinde, fiziki ortamlarda, sitemizden yapılan başvurularda, sosyal medya mecralarında veya yazılı, sözlü veya elektronik ortamda çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz. 

KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

Veri Sorumlusu: Mercan Tekne Deniz Araçları İmal. Tur. İth. Ve İhr. San. Ve Tic. Ltd. 

Adres :  Sasalı Mah. 43 Sok. No:15 Çiğli /İzmir

Mersis No: 0616033517600001

Telefon : 0 232 327 36 79

E-posta :  [email protected]

 

İşletmemiz Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmasını amaç edinmiştir. Bunlar;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

2.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİLERİ, NASIL İŞLENMEKTEDİR?

Şirketimiz nezdinde kamera sistemi bulunmakta olup işyerimize giriş yaptığınız taktirde ses ve görüntü kaydınız alınmakta 1 ay boyunca kayıt altında tutulmakta, akabinde imha edilmektedir. 

 

I. SATIN ALMA  

Şirketimizden ürün aldığınızda öncelikli olarak Satın Alma birimimizde T.C. Kimlik, Ad- Soyad- Telefon Numarası, Adres, Fatura Bilgileri ve aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; sözleşmesel edimlerimizin ifası amacıyla satın alma personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

 

ü  Kimlik- İsim Soyisim

ü  Kimlik- T.C. Kimlik Numarası

ü  Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası

ü  İletişim- Cep Telefonu

ü  İletişim Adres Bilgisi

ü  Finans Fatura Bilgileri

ü  Pazarlama verisi

 

Verilerinizi Satın Alma personelimize ilettiğiniz sırada açık rıza formu imzaladığınız takdirde tarafımızca kaydedilerek işlenir.

Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

 

II. MUHASEBE

Müşterilerimiz ile satın alma süreci tamamlandıktan sonra fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

Faturalarımız Netsis yazılımı ile kesilmekte olup Netsis uygulamasına fatura kesilmesi amacı ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmekte ve aktarılmaktadır;

 

  • Kimlik- İsim Soyisim
  • Kimlik- T.C. Kimlik No
  • Müşteri İşlem- Vergi Kimlik No ve Fatura Bilgileri
  • Finans- Banka İban bilgileri
  • İletişim- Adres Bilgisi
  • İletişim Bilgisi – Telefon

 

İşbu verileriniz dışarıdan muhasebe hizmeti alınan Seher Yıldız‘a aktarılmaktadır.

 

III. SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Müşterilerimizin aldığı ürün ile birlikte fotoğraf ve video görüntüleri, sunucuları yurt dışında olan sosyal medya hesaplarında kullanılması amacıyla (Instagram/Facebook …….  ) Mercan Tekne tarafından tarafınızca Açık Rıza verilmesi halinde işlenecektir. Bu minvalde yalnızca müşterilerimize sunulmuş olan açık rıza metninin onaylaması halinde görüntü kayıtları sosyal medya hesaplarımızda paylaşılabilecektir.

 

3.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 

 

4.       TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, ürün ve hizmet alan kişiler, satıcılar, iş ortakları vb.) şirketimiz ve/veya şirketimize bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

İlgili kişi tarafından iletişim sekmesinde yer alan kanallardan talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,

Mercan Tekne tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

Mercan Tekne tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için,

Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, işlenecektir.

 

5.       İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

-          İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

-          Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına,

-          Muhasebesel işlerin takibi amacıyla muhasebecimiz ile

-          Doğrudan/dolaylı yurtiçi hissedarlarımıza,

-          Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurtdışı kuruluşlara,

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

 

6.       VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz ve şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

7.       İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

 

Kanun ve sair mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz.

Ø  Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Ø  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Ø  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Ø  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

8.       TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi iadeli taahhütlü posya yahut noter kanalıyla Şirketimize ulaştırabilirsiniz.

 

Mercan Tekne Deniz Araçları İmal. Tur. İth. Ve İhr. San. Ve Tic.

 

Telefon Numarası    : 0 232 327 36 79

Adres                         : Sasalı Mah. 43 Sok. No:15 Çiğli / İzmir

 

Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenmeyen başvuru formları dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından noter onayı ile düzenlenmiş vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.